Kristin Mack Løvdal

Annonse


Gratis Internett til ungdom?

Kristin Mack LøvdalI rapporten understreker ungdommene at IT er et samfunnsansvar og et gode som må fordeles. Undommens IT-forum består av 13 medlemmer fra 15 til 25 år.

Seriøse forslag
– Vi forventer at våre forslag til tiltak blir tatt seriøst, og at de blir fulgt opp med nødvendige ressurser både over statsbudsjettet og med ekstra bevilgninger, sier Arnesen Austlid til Dagens Telecom.

Vil ha alle med
Et av hovedpoengene i rapporten er at IT-utviklingen ikke først og fremt dreier seg om teknologisk utvikling, men om en kulturell forandring hvor alle må delta.

Jenter og IT
Sponheim understreket overfor Dagen Telecom at dette er et område hvor det er viktig å tenke nytt. Regjeringer arbeider med en næringsrettet IT-plan og vil komme med et utspill i løpet av første halv år.

Annonse


– Det er svært positivt at ungdommen engasjerer seg og spesielt at Ungdommens IT-forum også er opptatt av jenter og den teknologiske utvikling, sier Sponheim til Dagens Telecom.

IT for eldre
Eldres IT-forum har også overlevert sin rapport til Sponheim.

De eldre krever at kommunene nå må ta ansvaret for de eldres IT-opplæring og at IT for eldre må inn i Voksenopplæringsloven.

Annonse


Annonse


Annonse