Annonse


Sybase sjokkerer

Kursfallet kom etter at Sybase hadde varslet svært dårlige resultater for fjerde kvartal i fjor. I følge nyhetsbyrået Reuter, hadde Wall Street ventet en avkastning på 12 cent per aksje.

I stedet kan aksjonærene risikere alt fra et tap på 7 cent per aksje, til en gevinst på beskjedne 2 cent.

Tregt salg og valutauro
Årsaken til de elendige resultatene er i første rekke svakt salg i Nord-Amerika. I Europa og i Japan har salget gått bra, men finanstumultene i Asia har også svekket Sybase.

Valutauroen i Thailand, Malaysia, Korea og Filippinene har fått Sybase til å forlange kontant oppgjør.

Annonse


Databasefirmaene sliter
Mens Sybase omsatte for ca 1,870 milliarder kroner i fjerde kvartal 1996, var omsetningen i siste kvartal 1997 sunket til knappe 1,750 milliarder kroner.

Sybase er ikke den eneste databaseleverandør som sliter. Også Oracle og Informix opplever sviktende salg, etter en lang og kraftig vekstperiode.

Microsoft utfordrer
Utfordreren er i første rekke Microsoft med operativsystemet Windows NT og SQL Server. Denne databaseserveren leveres som en del av Microsofts BackOffice-pakke.

Database-programmer er i ferd med å bli hyllevare, og Sybase vil satse på data warehousing, mobil databehandling og elektronisk handel, i tillegg til sine tradisjonelle aktiviteter.

Annonse


Annonse


Annonse