Annonse


PMS Norden kjøper dansk

– Det norske selskapet overtar programvareleveransene til 10 av Danmarks pensjonskasser, og sikrer seg dermed en markedsandel på 25 – 30 prosent av blir et raskt voksende marked, sier markedsdirektør Morten Søgård til Dagens Telecom.

Tredobler
Overtakelsen av SimCorps 23 manns sterke forsikringsavdeling innebærer at PMS Norden tredobler staben i Danmark.

PMS Norden og det danske selskapet SimCorps har spesialisert seg på ovelappende områder på finansmarkedet.

Mens PMS Norden har sin styrke innen forsikring, utgjorde utvikling av systemløsninger til fondsforvaltning, overvåkning og administrasjon av verdipapir og finansielle instrumenter samt risikostyring 90 prosent av det danske selskapets totale omsetning på 110 millioner kroner i 1996.

Annonse


Begrenset samarbeid
Oppkjøpet av SimCorps forsikringsavdeling vil ikke gi ringvirkninger til øvrige deler av de to selskapenes virksomhet.

– Det er i dag ikke aktuelt å utvide samarbeidet til også å gjelde andre områder innen finansmarkedet, sier Søgård til Dagens Telecom.

Annonse