Annonse


IT fortrenger universitetet?

Bayegan tror Næringslivet vil gå egne veier for å sørge for etter- og videreutdanning:

– Universitetene er fortsatt interessante, men flere og flere vil se at de ikke trenger dem for å utdanne seg. Det blir stadig enklere å få tak i informasjon via nettet. De som vil ha tak i kunnskap, får tak i den, sier han til Dagsavisen Arbeiderbladet.

Ikke på høyden
Bayegan mener Norge på ingen måte henger med når det gjelder bruk av IT i utdanningen:

– Norge skulle ha investert for en milliard kroner bare i grunnskolen i løpet av de siste årene for å komme på høyde med land som USA, sier han.

Annonse


Møter motstand
På NHOs årskonferanse deltar også universitetsdirektør Kåre Rommetveit ved Universitetet i Bergen. Han er langt fra enig med Bayegan:

– Vi har tilbudene, men møter motstand fra næringslivet, sier han, men legger til at det også er nødvendig å utvikle nye tilbud i samarbeid med nye brukergrupper.

Annonse


Annonse


Annonse