jente/data

Annonse


PC til alle ansatte

jente/dataInvesteringen på 25 millioner kroner er den største i selskapets historie. Målet er en kostnadsreduksjon på opptil 20 millioner årlig. Norsk Stål har en årlig omsetning på vel 1,3 milliarder og 311 ansatte.

Skal bli bedre kremmere
Bagrunnen for satsingen er erkjennelsen av at Norsk Stål har for høye faste kostnader.

I løpet av 1998 vil derfor selskapet gjennomføre en rekke tiltak for å bli mer effektive og bedre kremmere.

LUT-prosjektet
En av tiltakene er LUT-prosjektet. LUT står for lønnsomhet, utvikling og trygghet. Sentralt i prosjektet står innføring av nye IT-systemer. Et nytt integrert IT-system skal dekke områdene økonomi, lager og logistikk.

Annonse


Valgte Intentitia og Movex
Norsk Stål har valgt Intentitia og Movex som samarbeidspartnere. Selskapet ønsker partnere som tar et totalansvar. Norsk Stål skal fortsatt benytte sin IMB AS/400-plattform, melder Finansavisen.

PC hjemme
Som et ledd i styrkingen av selskapets egen IT-kompetanse har alle ansatte fått egen PC hjemme. Forutsetningen er at de ansatte bruker 16 timer av sin fritid på et brukerkurs.

Annonse