Annonse


Nyttårssjokk for teleoperatører

– Den nye teleloven strider mot konstitusjonen. Dette var konklusjonen til en føderal dommer nylig.

Dermed fikk «Baby Bell»-selskapene lov til å konkurrere på markedet for fjernvalgssamtaler i USA, melder Reuters.

Den nye teleloven nektet «Baby Bell»-selskapene å gjøre dette før de selv åpnet fullstendig for konkurranse når det gjelder lokalsamtaler. Dette mente domstolen ikke var nødvendig.

Splittet monopol
De såkalte «Baby Bell»-selskapene er stengt ute fra markedet for fjernvalgssamtaler siden 1984. Da ble det gamle monopolet Bell med tvang delt opp i fem nye regionale selskap.

Annonse


En talsmann for den neste største teleoperatøren på fjernvalgsmarkedet – MCI – sier at selskapet vil studere dommen «linje for linje og avsnitt for avsnitt før vi bestemmer oss for hvilke skritt vi vil ta.»

Trolig vil dommen føre til at arbeidet med å liberalisere markedet for lokalsamtaler bremses. «Baby Bell»-selskapene skulle ifølge den nye teleloven åpne for alle rivaler – deriblant AT&T og MCI – til å konkurrere på markedet for lokalsamtaler.

Stort marked
Omsetningen på markedet for innenlandske fjernvalgssamtaler er anslått til å være i underkant av 600 milliarder norske kroner..

Hittil har amerikanske myndigheter avslått henvendelser fra SBC, Ameritech og BellSouth om tillatelse til å konkurrere på markedet for fjernvalgssamtaler.

Den amerikanske teleoperatøren SBC, som hadde reist saken, mener lovendringen vil gi lavere priser til forbrukerne

Annonse


Annonse


Annonse