Annonse


NetCom i 190!

For litt over et år siden måtte du betale 63 kroner for en NetCom-aksje på Oslo Børs. For dem som kjøpte dengang, og som har hatt tilstrekkelig is i magen til å sitte på aksjen, er verdien nå tredoblet: Mandag 5. januar nådde kursen på NetCom ASA for første gang 190.

Problemer
NetCom-aksjene ble i mai 1996 introdusert til kurs 90. Lenge hadde administrerende direktør Gert Munthe store problemer med å fortelle sine ansatte at det fortsatt var en god ide å sitte på aksjene som de dengang kjøpte til introduksjonspris.

Nå er imidlertid situasjonen en annen: For omlag et år siden begynte markedet å fatte tillit til NetComs muligheter, til tross for at store provisjonsutbetalinger til forhandlerne førte til gjentatte underskudd. Og i dag er NetCom-kursen bare en hårsbredd fra 200-nivået.

Annonse


Annonse


Annonse