Annonse


Polske teleaksjer selges

Prospektet for salg av de polske tele-aksjene skal etter planen være ferdig til sommeren. Det er foreløpig ikke klart hvilken finansinstitusjon som får kontrakten for å tilrettelegge aksjesalget.

Ifølge Financial Times vil privatiseringen av TPSA doble størrelsen på Warszawas børs som nå har en markedskapital på omlag 80,5 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse