deskill.

Annonse


Grunneiere ut mot Eltele

deskill.Det er bladet Skogeieren som forteller om tvisten mellom Hafslund og 30 grunneiere i Østfold.

Prinsippsak
Tvisten kan få prinispiell betydning for alle som har kraftledninger over sine eiendommer. Det handler om 616 grunneiere bare langs den aktuelle Hafslund-linjen i Østfold. Hafslund er medeier i ElTele.

I følge Aftenposten vurderer Norges Bondelag for tiden om organisasjonen skal bringe saken inn i rettssystemet på vegne av sine medlemmer.

Pengestrøm
Advokat Lisbeth Kværner i Bondelaget mener telekabler ligger utenfor de rettigheter som gamle avtaler og skjønn har gitt energiverkene.

Annonse


– Denne typen kabler var ikke påtenkt da avtalene ble inngått. Hvis man ser på den pengestrømmen som skal flyte gjennom kablene, er det helt klart snakk om en utvidet bruk, sier hun.

Uenig
Advokat Arve Føyen, som har vurdert spørsmålet på vegne av EniTel, er ikke uventet uenig.

– Det er ulempen grunneierne lider som skal erstattes. Bruken av kraftledningene spiller en underordnet rolle, sier Føyen til Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse