Leveraas

Annonse


Schibsted og Telenor styrer Digi

LeveraasDet er Torstein Tvenge, Pål Reed og Tom Bergesen som nå selger sin aksjepost i Digi.

De oppgir som årsak at posten var for liten til å ha noen reell innflytelse i selskapet.Aksjonærene i Digi er nå Telenor Venture (33 prosent), Mosvold Farsund (27 prosent) Schibsted (18,2 prosent), Pål Leveraas (10 prosent) og Per Øyvind Elvebakk (6 prosent).

Nettsatsingen
Det er selvsagt en betydelig styrking av Digi å få Schibsted inn på eiersiden. Spesielt i en situasjon der millionene har rullet ut og behovet for frisk kapital påtrengende. En emisjon er panlagt i 1998.

Schibsted er i denne sammenheng Digis største strategiske investor med vilje til å bygge langsiktig posisjon i mediemarkedet.

Annonse


Forlangte innflytelse
Det er åpenbart at Schibsted har forlangt reell innflytelse og sannsynligvis kan tenkes å kjøpe seg opp.

På nettsiden har Digi planer om en videre skandinavisk satsing enten i samarbeid med Schibsted Multimedia eller Scandinavian Online (SOL) som også har Telenor og Schibsted som eiere.

Mener alvor
At Schibsted mener alvor på nett viser deres vilje til å ta kjempetapene i SOL. Som IT-nettavis kan det ikke på sikt være helt uproblematisk for Digi å ha Telenor som største eier om det aldri så mye her er snakk om venturekapital.

Det endrer ikke det faktum at Digis største eier er identisk med Norges definitivt største IT-aktør og teleselskap. Internett og tele er sentrale redaksjonelle satsingensområder for Digi. Og den mulige samarbeidspartneren SOL er Norges største aktør på Internett-markedet.

Papir-bakgrunn
Ifølge en intensjonsavtale med Schibsted vil Digi nå vurdere også en papirutgave med bakgrunnsinformasjon på IT-området. I dette synes å ligge en erkjennelse av at nett alene ikke er nok.

– Annonsemarkedet vil forbli på papir i tre til fire år framover før volumet i kroner er større på nett enn på papir, sier Leveraas.

Umulig med betalt abonnement
Som alle andre nettaviser (Dagens Telecom inkludert) har Digi fått merke at tregheten i annonsemarkedet på nett er betydelig og at betalt abonnement er nærmest umulig.

Nettavisen har for eksempel lagt alle planer om betalt abonnement på hylla. De store tapene i Nettavisen og Digi har utvilsomt betydd at mange andre nettavis-satsinger er utsatt eller forsinket.

IDG er avventene
For eksempel skulle Norges største IT-forlag, IDG, vært på banen med en nettavis i august ifølge uttalelser til adm. direktør Morten Hansen. De er ennå ikke på nett.

Bernhard Steens Din Side skulle etter opprinnelig plan vært på nett 1. november. Også de har utsatt lanseringen.

Satset store beløp
Når det er sagt: Digi har med Schibsted i ryggen en sterk posisjon på markedet for nettaviser og vil bli an faktor å regne med for alle andre IT-nettaviser i årene som kommer.

Det er bare Digi og Nettavisen som så langt har satset et tosifret antall millioner i nyetablerte selskaper for å etablere nettaviser i Norge.

Tapte 20 millioner
Endel presseoppslag har antydet at Nettavisen har tapt 20 millioner kroner bare i år. I så måte ville vi nok har trivdes bedre i Pål Leveraas sine sko akkurat nå enn i Knut Ivar Skeids Nettavisen.

Uansett – den som staser stort på nett skal iallfall ha usedvalige tålmodige investorer.

SOL-formørkelse på gang?
I dette spillet skal vi ikke glemme at Scadinavian Online (SOL) har planer om en tredeling med en eget selskap som innholdprodusent.

At en distribusjonselskap som SOL på denne måten kobler aksess og innhold gir iallfall SOLs øvrige mediekunder flau smak i munnen.

Hvis nå også Digi i en eller annen form skal innlemmes eller samarbeide tett med SOL, vil det lett bidra til at Telenor og Schibsted blander alle mulige roller på nett.

Annonse


Annonse


Annonse