ITsjef

Annonse


IT-sjefer kollapser

ITsjefI en britisk undersøkelse sier to tredjedeler av IT-sjefene at presset på dem stadig øker, og at det dermed er større fare for at de gjør feilvurderinger som kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften.

Stramt arbeidsmarked
– Arbeidsmarkedet for IT-folk er strammere i Norge enn i de fleste andre land vi sammenligner oss med, sier Renny Bakke Amundsen, leder av Forum for IT-ledere

– Det er stor frustrasjon over den raske utskiftingen og mangelen på kompetent personell blant våre medlemmer, sier han.

Mangel på fagfolk og topplederes ofte urealistiske forventningskrav til IT-avdelingene i bedriften, øker presset på de IT-ansvarlige.

Annonse


Flest overtidstimer
– Det er ingen som har så mange overtidstimer som IT-avdelinger. Systemene må fungere uansett, sier Bakke Amundsen.

83 prosent av IT-lederne som ble intervjuet bekymerer seg over mangel på kompetente medarbeidere. 62 prosent av dem er stresset over presset for å holde seg oppdatert med teknologisk utvikling, viser undersøkelsen utført av Sequent Computer systems.

Annonse


Annonse


Annonse