Telemedisin

Annonse


Gjennombrudd for helse-nett

TelemedisinSammen med elleve andre sykehus i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland starter Ullevål sykehus opp et samarbeid som vil gi lynrask overførsel av lyd og bilde mellom sykehusene, opplyser sykehusdirektør Karl-Arne Johannesen ved Ullevål sykehus

Rask kommunikasjon
I praksis betyr dette at den eneste radiologen på Tynset sykehus kan scanne inn et røntgenbilde. Det vil da ta to sekunder å overføre bildet til Elverum, der kan det stilles en diagnose og sykehuset på Tynset kan få en svært rask tilbakemelding.

– Vi ligger lengre fremme enn foregangsnasjoner som USA, sier salgsdirektør i Telenor Bedrift Vegard Strøm.

Strøm føyer til at han vet om en lignende installasjon i Sverige. Der er det forbindelse mellom et svensk sykehus og et feltsykehus i Bosnia.

Annonse


Nærmere felten
Sykehusdirektør Karl-Arne Johannesen mener fremtidsutsiktene for det raske nettverket er store.

– Det gir oss nye muligheter for samarbeid mellom lokal- og regionalsykehusene, og det muliggjør toveis kommunikasjon og relasjon. Sett fra et medisinsk perspektiv er fordelene åpenbare. Kravet til spesialisering er økende, og treningsmulighetene for spesialistene er et knapphetsgode. Nå kan vi utnytte dette.

Bedre diagnoser
– Dette vil forhåpentligvis kunne bidra til sikrere og bedre diagnostisering, behandling og rehabilitering av pasientene. I tillegg vil telemedisin medføre at vi etablerer oss nærmere pasienten ute i felt på samme måte som vi gjør ved ambulansehelikoptertjenesten, sier Johannesen.

I alt hadde 34 leverandører bedt om anbudspapirene. I siste runde stod kampen mellom Telia og Telenor Bedrift.

Annonse


Annonse


Annonse