Annonse


Kirker forvaltes på nett

– Nå kan vi kommunisere elektronisk med både bispedømmene og Statsskog, sier prosjektansvarlig Knut Erik Rustad i KUF.

Effektivt
– Målet med å benytte Forvaltningsnettet er å sikre en distribuert organisasjon, samordne informasjon og skape best mulig grunnlag for sentrale beslutninger, sier Rustad.

Tidligere ble det gjort mye dobbeltarbeid med registrering av data, men nå kan all informasjon registreres lokalt og sendes over nettet. Forvaltningsnettet har også sikret linjer med høyere hastighet til lavere pris.

Store verdier
KUF forvalter det meste av kirkens eiendommer gjennom Opplysningvesenets fond, og det er ikke småtterier som tas hånd om elektronisk.

Annonse


600 eiendommer, 15.000 festetomter, 500.000 mål produktiv skog og 1.500 bygninger er et stort apparat å forvalte. I tillegg eier fondet aksjer og obligasjoner for over en milliard kroner, skriver nyhetsbrevet Nytt om Forvaltningsnettet.

Samarbeid
Forvaltningsnettet er et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund og Planleggings- og samordningsdepartementet. Hensikten er å fremme bruken av elektroniske informasjonstjenester i offentlig forvaltning.

Annonse


Annonse


Annonse