barn og data

Annonse


IT-utdannelse for museumsvakter?

barn og dataEn offensiv satsing på et høyt kunnskapsnivå er derfor den beste måten vi kan sikre framtida.

Det innebærer at vi må skape en skole som fremmer kreativitet og samarbeid en skole som skaper hele mennesker. Læring må bli spennende. Når elevene kommer inn i første klasse er de fulle av lærelyst. Denne lærelysten må oppmuntres, og ikke drepes i løpet av skolegangen.

Større krav
Det innebærer blant annet krav om en godt utstyrt skole, og ikke forfalne skolebygninger, et helsefarlig inneklima eller gammelt og utdatert skolemateriell.

Det arbeidslivet dagens skoleelever senere skal ut i er fullstendig basert på moderne teknologi, og da må vi ikke gjøre IT-faget til et ikke-fag fordi elevene ikke vil kaste bort tid og opplæring på programvare og utstyr som er modne for Norsk Teknisk Museum.

Annonse


Flertall i bystyret
Det er grunn til å minne om dette, for et flertall i Oslo bystyre (alle partier unntatt SV og RV) har nylig bedt byrådet om «igangsetting av en innsamlingsdugnad av PCer fra næringslivet til Osloskolen».

Kasserte PCer
Det er all mulig grunn til å spørre om det er særlig klokt å gjøre Osloskolen bli dumpingplass for kasserte PC-er fra byens næringsliv.
Næringslivet i Oslo kasserer naturligvis ikke fullt brukbart dataustyr.

Det som kasseres er gamle maskiner, som ikke har tilstrekkelig kapasitet til å kunne brukes til oppdatert programvare. De færreste av disse vil ikke engang kunne kjøre Windows 95. Osloskolen vil måtte trolig betale mellom 2- og 3.000 kroner bare for å gjøre maskin og programvare brukbare for undervisning.

Utdanne museumsvakter
Som en Oslolærer skrev i sommer: «Hovedspørsmålet blir, skal vi utdanne museumsvakter, med kompetanse på utrangert teknologi, eller skal vi stimulere ungdoms IT-kompetanse med moderne utstyr og programvare?»

Et betimelig spørsmål etter bystyrets vedtak 17. desember.

Skolen er ikke nen skraphaug
Hvis vi ønsker en framskrittsrettet skole, og øke elevenes lærelyst, må politiske beslutningstakere være villig til å satse ressurser, og penger.

Da nytter det ikke å basere skoledrift på skolemateriell næringslivet kaster på skraphaugen.

-*-

Ivar Johansen er med i SVs bystyregruppe i Oslo.

Annonse


Annonse


Annonse