Annonse


EU ønsker norsk hjelp

Europakommisjonen ønsker hjelp for å gjøre offentlig informasjon lettere og mer tilgjengelig. Derfor har de skapt organet Info 2000 for å skape gode informasjonsprodukter.

Nå lyses det ut 55 millioner kroner i støtte for multimediabransjen til prosjekter som har nytteverdi for publikum, kommersielle aktører, forskning eller det offentlige. Prosjektene har sin base i EU, men norske interessenter inviteres også til å søke.

Fire millioner
Nå har Nærings- og handelsdepartementet bevilget fire millioner i støtte til bedrifter som ønsker å delta i Info2000.

Bare Telenor Venture har tidligere søkt, men de oppnådde ikke å få støtte til sitt prosjekt. Da ønsket EU-kommisjonen forslag på hvordan en skulle få en bedre kulturformidling.

Annonse


Over landegrensene
EU-kommisjonen varsler at både offentlige og private bedrifter bør delta. Samtidig er det en betingelse at prosjektene har deltagere i flere land. Et enkelt prosjekt kan oppnå fire millioner i støtte.

Info2000 er et EU-program som skal stimulere utviklingen av de digitale medienes innhold. Programmet omfatter 520 millioner kroner som skal fordeles frem til år 1999.

www.echo.lu/info2000

Annonse