Annonse


Ericsson renser stemmen

Systemet, som kalles Enhanced Full Rate (EFR), ble første gang lansert i november 1996 i det nordamerikanske GSM 1900-nettet. Nå tar også Telia og Swisscom i bruk systemet. Ericsson er alene om å tilby EFR for GSM-nettet.

Spesielle områder
Den forbedrede lydkvaliteten er spesielt fremtredende når mobiltelefonen brukes i områder med mye bakgrunnsstøy, for stemmer som ligger på en høy frekvens, som for eksempel kvinnestemmer, og mobil til mobil samtaler.

Prosessen
Talekoding er den prosessen som omdanner stemmen til et digitalt format og pakker dette sammen. Hvordan denne kodingen, og dekodingen, foregår er avgjørende for lydkvaliteten.

Annonse


Annonse


Annonse