Annonse


SOL splittes på nyåret

SOL ble stiftet i fjor høst da Telenor og Schibsted slo sammen sine nettsatsninger. Sammenslutningen ble da sett på som så stor at den ble gransket av Konkurransetilsynet.

Bestemmes i janauar
Nå bekrefter selskapets administrerende direktør Erik Hagen for Nettavisen at en oppsplitting av SOL i tre selskaper er en mulighet som vurderes.

Et vedtak om dette kan bli tatt i januar. Da vil også selskapets forskjellige tjenester bli vurdert.

Teknikk og drift
Trolig vil det være snakk om oppdeling i ett selskap som står for teknikk og drift, et selskap som står for innholdet og ett konsulentselskap.

Annonse


Telenor og Schibsted eier hver vel halvparten av aksjene i SOL, men på grunn av vekting av aksjene står Schibsted bak 65 prosent av kapitalen i selskapet.

140 ansatte
SOL har omlag 140 ansatte. Tidligere i år ble web-design selskapet Neo Interaktiv skilt ut av SOL.