Deskill

Annonse


Kommunale datapirater

DeskillDet er Norvald Heidel og Business Software Alliance (BSA) som står bak brevet til kommunene.

Taper 800 millioner
I følge BSA er over halvparten av programvaren som er i bruk i Norge piratkopiert. Dette tilsvarer en verdi av 800 millioner kroner. Norge skal være et av de verste landene når det gjelder kopiering og bruk av programvare uten lisens.

Kommuner bruker pirat-vare
BSAs aksjon mot 9.000 bedriftsledere tidligere i år medførte en betydelig økning i programvarelisenser.

Dermed er det sannsynlig at også kommunale instanser benytter piratkopier.

Annonse


Straffes med fengsel
I år har det falt tre fengselsdommer for brudd på åndsverklovens bestemmelser om kopiering og bruk av programvare, skriver Dagens Næringsliv tirsdag.

Undersøkelse
Seniorkonsulent Even Jahr i NetCenter har gjennomgått IT-bruken i syv større norske selskaper.

Han mener at årsaken til piratkopiering er manglende oversikt og planlegging i bedriftenes IT-avdeling, ikke regelrett piratkopiering.

Annonse