Annonse


Politiet får våpenregister

I dag finnes det ingen slik sentral database i Norge. Det er fortsatt vanlig å bruke manuelle registre på landets politikamre. Konsesjonen som nå er innvilget, gir mulighet for å registrere hele 500.000 våpeneiere.

«Ulovlig» registrering
Da Datatilsynet i høst fikk kjennskap til at 54 politidistrikter hadde opprettet elektroniske våpenregistre uten å søke konsesjon, anbefalte de Justisdepartementet å sende en felles søknad. Det er denne søknaden som nå er innvilget.

Vil koble databaser
Justisdepartementet har også søkt om å kunne oppdatere det nye registeret opp mot databaser som folkeregisteret og registeret for straffesaker, melder Dagsavisen Arbeiderbladet.

I tillegg ønsker Politiet å opprette et sporregister, med informasjon om forskjellige våpentyper og hvilke merker og spor de etterlater på patroner og prosjektiler.