tog

Annonse


NSB-fiber ikke avklart

tog– Jeg kan ikke si noe om når behandlingen blir ferdig, men vi regner med en avklaring på nyåret, sier rådgiver Berit Fallan i Samferdselsdepartementets luft- og baneavdeling til Dagens Telecom.

Juridiske problemer
Samferdselsdepartementet har brukt over et halvt år på å utrede juridiske problemer i det avsluttede avtaleforholdet mellom Telenor og Jernbaneverket.

– Det har vært mange uklarheter i forbindelse med avtalen mellom Telenor og Jernbaneverket. Vi mener at disse må ryddes opp i før nye avtaler inngås, sier Fallan.

Hindrer konkurranse
Høyesterettsadvokat Hallvard Austlid som er sakfører for Teleoperatørenes forum, mener at priskonkurransen innen telesektoren hindres av departementets behandling av denne saken:

Annonse


– Jernbaneverket sendte denne saken til departementet i vår, da avtalen med Telenor ble opphevet. Nettet står fortsatt ubenyttet, og det er telekundene som taper ved at priskonkurransen på et landsdekkende transportnett hindres, sier Austlid, til Dagens Telecom.

Øvet press
– Teleoperatørenes forum har presset på i alle de kanaler vi kan. Vi har sendt flere brev til departementet, og tok også opp saken under møtet mellom IKT-bransjen og statsråd Sponheim tidligere i desember, sier Per Morten Torvildsen i ElTele Øst og Teleoperatørenes forum.

Uforståelig
Flere folk i telebransjen som Dagens Telecom har vært i kontakt med stiller seg uforstående til at fiberen ikke kan leies ut før forholdet mellom Telenor og Jernbaneverket er avklart.

Forsinkelsen i utleie av Jernbaneverkets fiber gir nye teleoperatører som må leie nettkapasitet kortere tid til å etablere konkurranse til Telenor etter telemonopolets oppløsning.

Prioriterer Telenor?
Samferdselsdepartementet står som «eier» av både Jernbaneverket og Telenor, men med denne forsinkelsen kan det se ut til at hensynet til Telenor går foran Jernbaneverkets økonomiske problemer.

Annonse


Annonse


Annonse