Annonse


Fiber fra Ekofisk til England

Kabelen skal være operativ høsten 1998. Etableringen har en kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner.

Kapasitetsøkning
Sammenlignet med dagens satellittbaserte samband, vil legging av en fiberkabel fra Stavanger til Ekofisk og videre til England innebære en mangedobling av kommunikasjonskapasiteten til og fra land.

Samtidig forventes det at det nye tilbudet vil føre til en dramatisk reduksjon i telekommunikasjonskostnadene for installasjonene på sokkelen.

Eget selskap
Det er det nyetablerte selskapet NorSea Com som vil stå for leggingen av fiberkabelen. NorSea Com eies av EniTel og Telia i fellesskap, og skal ha ansvaret for produksjon og salg av teletransporttjeneter i Nordsjøen.

Avtaler
EniTel og Telia har også inngått avtaler med Statnett og oljeselkskapene Amoco, BP og Phillips om å forhandle fram endelige avtaler for anleggelse av fiberkabelen. Det forventes at avtalene vil være klar i første kvartal.

Annonse


Annonse


Annonse