Annonse


Dataforhandler fengslet

– Denne saken viser at vårt samarbide med politiet gir resultater. Frem til nå har vi hatt fokus på informasjon og holdningsskapende arbeid, men nå er det på tide å ta i bruk tøffere virkemidler, sier Norvald M. Heidel formannen i BSA, i en melding.

Business Software Alliance (BSA) er en internasjonal sammenslutning av programvare-produsenter som arbeider mot ulovlig kopiering og bruk av programvare.

Betydelige tap
Retten la i straffeutmålingen vekt på at ulovlig kopiering av programvare er et alvorlig problem og representerer et betydelig tap for rettighetshaverene.

Det ble pekt på at det i forhold til bransjen og av allmennpreventive hensyn er viktig å reagere strengt når saker med ulovlig kopiering avdekkes.

Tredje fengselsdommen
Dommen mot dataforhandleren i Oslo er den tredje fengselsdommen for overtredelse av Åndsverklovens bestemmelser om kopiering og bruk av programvare i år.

Annonse


Annonse


Annonse