Howtohack

Annonse


13 dager i fengsel?

HowtohackI rettsalen har en 27-årig mann stått tiltalt for å ha begått grovt skadeverk mot Telenor Nextels datasystem, etter å ha slettet 14 GB med over 50 000 nettsider på deres server. Blant sidene som forsvant, var nettsidene til Dagbladet, Nettavisen og 70 andre bedrifter, samt sidene til 11 000 privatpersoner. Telenors erstatningskrav er på 90 000 kr.

Fengsel i 13 dager?
Førstestatsadvokat Sverre Lilleng fra Økokrim nedla fredag påstand om at 27-åringen dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 292, 291 og 261 til fengsel i 45 dager, med to dagers fradrag for utholdt varetekt. 30 dager av straffen gjøres betinget, og prøvetiden settes til 2 år. Hvis han blir dømt, slipper altså mannen med å sone i 13 dager.

112 000 kr i erstatning
I tillegg til fengselsstraffen nedla statsadvokaten påstand om at tiltalte måtte dømmes til å betale 112 000 kr i erstatning til Telenor Nextel, og saksomkostninger etter rettens skjønn.

Forsvareren, advokat Kim Heger, nedla påstand om frifinnelse på alle punkter, forteller rettens formann, justitiarius Jan Erik Aarsland Olson, til Dagens Telecom. Han opplyser videre at dommen vil falle i midten av januar.

Annonse


Hackerparagrafen frafalt
Da 27-åringen ble arrestert i april, ble han siktet etter paragraf 145 i straffeloven som omhandler å bryte en beskyttelse i datasammenheng.

Siktelsen etter hackerparagrafen ble frafalt fordi Telenors sikkerhetssystem var utilstrekkelig. Forsvareren har hevdet at hvis serveren var konfigurert riktig, ville skaden fått mindre omfang.

Skadeverk
Mannen ble dessuten siktet etter skadeverksparagrafene 291 og 292 med en strafferamme på ett til fire år, etter hvor grovt skadeverket er. I tillegg ble han tiltalt etter paragraf 261 som omhandler “den som rettsstridig bruker eller forføyer over en løsøregjenstand som tilhører en annen”. Her er strafferammen tre år.

hack.html
27-åringen, som er ansatt i et multimediebyrå, skulle flytte webtjenesten Doktor Online fra Telenor Nextel til Riksnett. Under avslutningen skulle han utbedre sikkerheten i de underliggende programmene, og kjørte et skript som slettet sidene. Påtalemyndighetene har funnet skriptet “hack.html” i datamaskinen hans. Tiltalte mener at det hele var et arbeidsuhell.

Annonse