Dokset, Magnus

Annonse


Samtrafikk på løpende bånd

Dokset, Magnus– Telenor fører forhandlinger med en rekke aktører, og vi regner med å inngå flere avtaler i nær fremtid, sier konserndirektør Magnus Dokset i Telenor.

–Dette er den andre avtalen med nye fastnettoperatører, og dermed er det åpnet for ytterligere konkurranse på vanlig telefoni, sier Dokset, som er ansvarlig for samtrafikkforhandlingene i Telenor.

Sendrektige forskrifter
Dokset er glad for at Telenor kommer til enighet gjennom forhandlinger og at partene på den måten viser vilje og evne til å avklare til dels motstridende interesser. Dette til tross for at forskriftene som regulerer samtrafikk ikke ble endelig bestemt av myndighetene før 5. desember 1997, sier.

Kundene vil vinne
Adm. direktør Mats Düring i Global One føler seg sikker på at det er kundene som vil komme ut som vinnerne i konkurransen, melder Telenor.

– Vi er fornøyd med at vi er kommet fram til enighet, og tror dette vil gi Global One gode muligheter til å tilby nye og rimelige tjenester fra nyttår, sier Düring.

Annonse


Annonse


Annonse