Annonse


Norsk-svensk PC kjempe

Det nye navnet på selskapet vil bli EverCom Network. Fusjonen er samtidig en bekreftelse på at det norske datamarkedet er svært tiltrekkende for utenlandske selskaper. Konsernet vil få norsk adresse.

Valgte norsk børs
EverCom Network hadde valget mellom børsene i Stockholm og Oslo. Oslo børs gikk av med seieren.

Dette skyldes først og fremst at børsen her i landet fremstår som betydelig mer stabil enn Stockholmsbørsen, der det reageres med panikk på den minste lille urolighet på børsen i New York, melder Dagens Nyheter.

Annonse


Annonse


Annonse