Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Vil stjele GSM-kunder

Foto: Jørgen berner Ross– Det er klart vi håper på å stjele kunder fra Telenor Mobil og NetCom. NetSystem håper på å få de små og mellomstore bedriftene med på dette tilbudet, sier Tamburstuen til Dagens Telecom.

Samtrafikk
NetSystems kunder skal få tilbud om den beste dekningen i Europa. Kunden får et eget SIM-kort fra NetSystem som automatisk velger mobiloperatøren med den beste dekningen. NetSystem vil inngå samtrafikk- og roamingavtaler for å kunne levere GSM-dekning i hele Europa.

– I løpet av tre år skal vi ha samtrafikkavtaler på plass i hele Europa, og med de avtalene vi inngår skal vi være konkurransedyktige på både pris og kvalitet, sier Tamburstuen.

Ingen trussel
– NetSystem vil ikke bli noen trussel for oss. GSM-dekningen i Norge er veldig bra både for NetCom og Telenor Mobil, men det er klart at tilbudet kan bli aktuelt for folk som reiser mye i Europa hvor det svært varierende dekning, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom til Dagens Telecom.

Annonse


Bjørkum tror at NetSystems priser må bli høyere enn Telenor Mobils og NetComs fordi de blir et ekstra mellomledd til kunden. Tamburstuen avviser høyere priser med at NetSystems vil inngå gode avtaler med mobiloperatørene på basis av nettleie i store kvanta.

Ønskes velkommen
– Jeg kjenner ikke konseptet til NetSystem i detalj, men vi synes at konkurranse er et gode. Vi ønsker velkommen alle nye aktører som vil bidra til et mer forbrukervennlig tilbud, sier informasjonssjef Per Engh Halvorsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Halvorsen tror at NetSystem må jobbe hardt for å kunne konkurrere med Telenor Mobil på geografisk spredning, mobiloperatøren har nå samtrafikkavtaler med over 100 operatører i hele verden.

Forhandlinger etter nyttår
– Vi har vært i kontakt med NetCom og Telenor Mobil, men har ikke startet forhandlinger om avtaler enda. NetSystem kommer først i drift i august, så avtalene blir ikke inngått før etter nyttår, sier Tamburstuen.

Fra august skal NetSystem være operative i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Hvor mange kunder selskapet vil ha, og hvor store penger det er snakk om, vil ikke Tamburstuen si noe om foreløpig.