Annonse


Nera splitter virksomheten

Nera Network vil stå for utvikling og salg av radiolinjeprodukter.

Nera SatCom skal ta hånd om produktutvikling og salg av satellittprodukter, inkludert utvikling av nye, håndholdte satellittelefoner og jordstasjoner til regionale, geostasjonære satellittsystemer.

Samle all produksjon
All produksjon, både for radiolinje og satellitt, vil samles i Nera Electronics AS. Fabrikkene på Kokstad og Billingstad vil høre til dette selskapet.

Utviklingen og salget av administrasjons- og overvåkningsløsninger vil bli lagt til Nera TMN AS. Dette vil bli et rent programvareselskap, med en forventet omsetning på rundt 100 millioner kroner.

Annonse


Kostnadsreduksjon
Bedriftsforsamlingen har stor tro på resultatet av omorganiseringen. Den vil legge til rette for en positiv utvikling av balanse og arbeidskapital i selskapet.

Dessuten skal den bidra til en mer offensiv forretningsutvikling, etablering av strategiske allianser og reduksjon av kostnadene, heter det i en pressemelding.

Omorganiseringen vil iverksettes umiddelbart over årsskiftet, men den formelle oppsplittingen vil ikke bli gjennomført før 1. april neste år.

Annonse