Annonse


Billig IP-tale fra januar

ITN har inngått en kontrakt med israelske DeltaThree om et samarbeid innenfor IP-telefoni. Ifølge ITN er DeltaThree den operatøren i verden som har kommet lengst innen IP-telefoni.

Fra januar
ITN tar sikte på å levere IP-telefoni fra januar. Løsningene de vil tilby er telefon til telefon, telefon til PC, PC til telefon og fax til fax.

Ifølge ITN vil deres kunder kunne spare store kostnader, spesielt på internasjonale samtaler.

Skandinavisk satsing
ITN vil bli ledende innen IP-telefoni i Norge, men vil også satse på de andre skandinaviske landene.

Sammen med flere andre operatører som vil kaste seg inn i det frie telemarkedet fra nyttår. ITN har fått tildelt nummerprefiks 1535 fra Post- og Teletilsynet (PTT).

Annonse