Howtohack

Annonse


«Telenor-hacker» for retten

Howtohack– Vi vil kreve full frifinnelse, det som skjedde var et arbeidsuhell, og det er heller ikke snakk om straffbar uaktsomhet, sier advokat Kim Heger. Forsvareren ser ikke bort fra at aktor vil ende opp med å påstå at skadeverket har vært uaktsomt.

Slettet Nettavisen
Mannen står tiltalt for å ha slettet over 50 000 nettsider på Telenor Nextels server. Han er tiltalt etter straffelovens paragrafer 291 og 292, som gir en strafferamme på inntil fire års fengsel. En mengde privatpersoners hjemmesider forsvant sammen med Dagbladet og Nettavisens sider.

Fire dager
Førstestatsadvokat Sverre Lilleng fra Økokrim møter i retten som aktor mot den tiltalte «hackeren», som skal ha slettet 50 000 nettsider på Telenor Nextels server ved et arbeidsuhell. 15 vitner er innstevnet i saken. Saken er berammet til å ta fire dager.

– Grovt skadeverk
Mannen ble arrestert i Ski og satt i forvaring i tre dager i april. Han ble da siktet etter paragraf 145 i straffeloven som omhandler det å bryte en beskyttelse i datasammenheng. Strafferammen for dette er inntil to år. Mannen ble dessuten siktet etter paragraf 291 og 292 som omhandler skadeverk. For dette er strafferammen fra ett til fire år ettersom hvor grovt skadeverket er. Han er bare tiltalt etter de to siste paragrafene i straffeloven i denne saken.

Annonse


Klosset
– Aktor innrømmet selv at Telenor ikke hadde tilstrekkelig sikkerhetssystem på serveren til at den klassiske innbruddsparagrafen i straffeloven – paragraf 145 – kunne brukes. Dette er viktig senere i saken, sier Heger, som fortsetter:

– Dersom Telenor hadde konfigurert serveren sin slik de skulle ville ikke skaden fått det omfanget den fikk.

Protesterer
Tiltalte selv mener at han handlet i god tro. Forsvareren mener den siktede hadde mer enn god nok grunn til å tro at han ikke befant seg på Telenors område på serveren og derfor kunne gjøre de operasjonene han gjorde farefritt. Dette kan få betydning for det økonomiske kravet på kroner 90 100.- som Telenor har reist.

Førstestatsadvokat Sverre Lilleng var ikke tilgjengelig tirsdag ettermiddag.

Annonse


Annonse


Annonse