Arkiv

Annonse


Rask fart kutter mobilen

Arkiv– Tyskland er per i dag det eneste stedet i Europa med fri fart på enkelte motorveistrekninger, dermed fikk vi anledning til å teste hvor fort en kan kjøre før GSM-1800 (DCS-1800) bryter. En av årsakene til at vi ville teste dette, var nettopp i forhold til togene på Gardermobanen, som vil ha en hastighet på over 160 km/t, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Grenseverdi
– I følge spesifikasjonene holder GSM-1800 til 160 km/t, men hvilken retning du kjører i forhold til basestasjonene har også betydning. Hvis forholdene ligger til rette, holder nettet også i raskere fart, sier Amundsen.

Amundsen tøyde GSM-1800 nettet et godt stykke over 160 km/t før dekningen forsvant på motorveien i Tyskland. For sikkerhets skyld var den håndholdte telefonen plassert i trygg forvaring i holder på dashbordet, og bærbar handsfree ble brukt.

Mobilnett utenom tunnelen
– GSM-1800 nettets begrensninger i forhold til høye hastigheter betyr at det ikke vil bli bygget noe nett av denne typen i Romeriksporten. Utenfor dette området forventer vi at vi skal få et sammenhengende GSM-1800 nett for togtraseen mellom Oslo og Gardermoen, sier Amundsen.

Annonse


Hull i nettet
Det norske mobilnettet har etterhvert blitt godt utbygd, men det samme er ikke alltid tilfelle langs veiene i Tyskland, fikk Amundsen erfare på sin testtur. De tre tyske mobiloperatørene D1 (GSM-900), D2 (GSM-900) og E-pluss (GSM-1800) hadde flere steder store og små områder uten dekning.

Dette gjør det vanskelig å snakke i mobiltelefonen mer en noen få minutter før samtalen blir brutt, noe også Telecom Revys medarbeider kan skrive under på etter et par tysklandsturer det siste året.

Annonse