Neeb, Morten

Annonse


Internett gullgruve for Tele2?

Neeb, MortenDet vakte mye oppstyr da Telenor i vår lanserte sine samtrafikkpriser som et fait accompli: Enten måtte de nye operatørene akseptere disse prisene, som gjorde det umulig å konkurrere på lokalmarkedet. Eller så kunne de si nei takk til å akseptere disse prisene, og dermed bli utestengt fra samtrafikk i alle markeder.

Intet nytt på hjemmefronten
Operatørene hadde kanskje håpet at det skulle være mulig å komme frem til bedre resultater i løpet av samtrafikk-forhandlingene, men dengang ei.

– Prisen vi må betale til Telenor for å tilby lokaltelefoni er høyere enn den prisen Telenor selv tar for lokalsamtaler, sier Tele2s forhandlingsleder, Morten Neeb. – Dermed er vi utestengt fra lokalmarkedet inntil vi selv er i stand til å bygge ut et aksessnett. Dette er i og for seg ikke noe spesielt for Norge, konkurransen på lokaltrafikk er stort sett ikke-eksisterende i land vi kan sammenligne oss med, sier Neeb.

Tjener ingenting på lokaltrafikk?
– Dette gjelder jo lokaltrafikk som starter og terminerer i Telenors nett, og som bare er innom oss underveis. På sikt kan vi bygge opp vårt eget aksessnett, og da vil vi kunne bli en konkurrent til Telenor også på dette området, sier Neeb.

Annonse


– Men det er jo ikke noe ukjent fenomen at det er den gamle monopolisten som eier aksesslinjene. På den andre siden vil vi tjene penger på lokalsamtaler som termineres i vårt nett, og da tenker jeg først og fremst på Internett-trafikk.

Gir inntekter
Avtalen innebærer at Tele2 for første gang vil tjene penger på Internett-aksess, siden Telenor jo må betale for alle samtaler som termineres i Tele2s nett.

– Og i samtrafikkavtalen ligger det også at alle våre Internett-abonnenter skal kunne ringe lokaltakst, uansett hvor i landet de befinner seg, mens vi kan klare oss med en eneste, stor modembank i Oslo, sier Morten Neeb.

– Dermed blir vår konkurransesituasjon på Internett-markedet betydelig bedret, samtidig som det blir enklere for oss å administrere det hele. Dette er vi selvfølgelig tilfreds med, sier Morten Neeb, som nå har fjorten dager på seg før han regner med å starte neste runde samtrafikk-forhandlinger med Telenor.

Annonse