Deskill

Annonse


Avtaler sikrer datainnkjøp

DeskillFylkesadminstrasjonen vil ikke benytte statens ordning og kjøper dermed PCer fra lokale leverandører. Disse gir totalt sett billigere dataløsninger, hevder fylkeskommunen.

– Vi kjøper ikke gjennom de statlige rammeavtalene. Vi har egne avtaler, og de avtalene tror vi er bra, sier fylkesopplæringssjef Magne Nesvik til til Stavanger Aftenblad tirsdag.

Ikke alle innkjøp
Det er ikke alle datainnkjøp som foretas sentralt fra fylkeskommunen, men alle innkjøp til både undervisningssektoren,
administrasjonen, og helsesektoren forholder seg likevel til de lokale avtalene, opplyser Nesvik.

Følger EØS-avtalen
– Vi følger selvsagt de spilleregler som EØS-avtalen legger til grunn for anbudsrunder, men jeg synes det er et poeng at selskapene vi inngår avtale med skal være lokalt representert, sier IT-leder Arne Rannestad i Rogaland fylkeskommune til Stavanger Aftenblad.

Dagens Telecom er kjent med at flere norske fylker nå benytter seg
av lokale innkjøpsavtaler for datautstyr.

Annonse


Annonse


Annonse