Annonse


34 prosent avslag fra Tele2

– For private husholdninger, reduserer vi prisen på utenlandssamtaler med inntil 34 prosent i forhold til dagens priser fra Telenor, sier Kenneth Gustafsson.

– Innenlands fjerntakst blir inntil 10 prosent billigere, mens det blir inntil 30 prosent billigere å ringe til mobiltelefon. Og dersom utviklingen i markedet gjør det nødvendig, vil vi fortsatt kunne endre prisene, sier Gustafsson.

Canada
Den største prisreduksjonen, på 34,2 prosent, skjer på samtaler til Canada på dagtid, da Tele2 kan tilby kr 3,08 pr minutt, mens Telenors prislister sier kr 4,68. Til viktige trafikkland som Storbritannia og Sverige er reduksjonen på dagtid henholdsvis 23,3 prosent og 25,4 prosent. Samtaler til Storbritannia koster kr 2,98 hos Tele2 mot 3,88 hos Telenor, og til Sverige er Tele2-prisen 1,70 øre pr. minutt, mot 2,28 for Telenor.

Fjerntakst og mobil
Samtaleprisen til mobiltelefonabonnenter har lenge vært et ankepunkt hos mange Telenorabonnenter. Nå blir det mulig å ringe rimeligere til NetCom og Telenor Mobil, så sant du har avtale med Tele2 og er villig til å slå Tele2s prefiks hver gang du ringer.

Annonse


For bedriftsabonnenter vil prefikset forøvrig bli programmert inn i sentralen slik Tele2 blir valgt automatisk hver gang.

Tele2 vil ha kr 2.04 når du ringer til Telenor Mobil, en reduksjon på 15,2 prosent. Til NetCom krever Telenor en enda høyere pris, kr 2,91 pr minutt, slik at reduksjonen blir på hele 30 prosent for Tele2-kunder. Fjerntakst-reduksjonen blir på 10 prosent både på dag- og kveldstid.

Annonse