Annonse


Telenor må informere bedre

– Datatilsynet skal få informasjonspakken fra Telenor Bedrift til gjennomsyn før den sendes ut til kundene, sier informasjonssjef Hege Njaa i Datatilsynet til Dagens Telecom.

Telenor Bedrift kom tidligere i høst med tilbud til flere bedrifter om spesifisert telefonregning for telefonabonnementer som arbeidsgiver betaler for de ansatte. Tilbudet hadde vedlagt detaljerte utskrifter av de ansattes telefonbruk.

Ulovlig
Utsendelse av slike lister er ulovlig og Datatilsynet kom inn i bildet. Tilsynet godtok at Telenor Bedrift hadde gjort en tabbe, men det ble avtalt møte mellom NHO, LO, Datatilsynet og Telenor Bedrift for å lage retningslinjer for videre informasjon om de spesifiserte regningene.

– Vi har hatt det første møtet, og ble enige om at Telenor Bedrift skal lage en ny informasjonspakke som de sender ut sammen med tilbudet om spesifiserte telefonregninger, sier Njaa.

Annonse


LO-avtale
– Det er også mulig at LO ønsker en avtale mellom ansatte og ledelse i de bedriftene som ønsker å ta i bruk tilbudet fra Telenor. De ansatte skal også få informasjon hvor det helt klart fremgår hva telefonoversiktene skal brukes til, sier Njaa.

Informasjonssjefen mener det er lite sannsynlig at bedrifter vil misbruke dette tilbudet i forhold til sine ansatte. Spesielt nå som saken er så godt kjent, og store organisasjoner som Datatilsynet, LO og NHO er involvert

Gjelder alle teleoperatører
– Det er naturlig at bedrifter vil holde en oversikt over sine utgifter, også for telefonregningen de betaler for de ansatte. Vi vil ha like regler for alle som vil tilby dette. De nye teleoperatørene får informasjon om saken når de tar kontakt med oss om konsesjon for å opprette kunderegistre på data, sier Njaa.

Datatilsynet har allerede vært i dialog med noen av de nye teleoperatørene, og håper at alle vil være i forkant når det gjelder hensyn til personvernet.

Annonse


Annonse


Annonse