Annonse


Svitsj-ruting stadig viktigere

Lucent kjøpte et selskap som heter Prominet, mens Nokia overtok hele Ipsilon. Nokia hatt en eierpost i Ipsilon siden sist sommer.

Gigabit Ethernet
Prominet er et nystartet selskap som så sent som i november begynte å levere sitt første produkt, CajunSwitch 550. I dette chassiset, med syv kortplasser, kan man få plass til inntil 24 utganger for Gigabit Ethernet.

Målgruppen er brukere med behov for stor kapasitet i stamnettet. I følge Lucent kommer de i neste omgang med et produkt som også tilbyr svitsjing på nivå 3.

ATM og IP
Nivå 3-svitsjing er også teknologien i Ipsilons IP Switch 400 og 6400. Dette kan også kalles ATM-svitsjer tilpasset ruting av IP-pakker, med mulighet for differensiert tjenestenivå som en del av pakken.

Annonse


For Nokia betyr oppkjøpet at selskapet får et forsrpang når det gjelder å tilby høyhastighets stamnett-teknologi både til GSM-operatører og til vanlige fastnett-operatører. Samtidig får Nokia et enda bedre fotfeste i USA.

850 millioner kroner
Nokia betalte 120 millioner dollar, omlag 880 millioner kroner, for Ipsilon. 100 millioner kroner blir utbetalt kontant og resten i form av Nokia-aksjer.

Tilleggsprodukter
Nokia går dermed ett skritt videre når det gjelder å tilby tilleggsprodukter til mobilutstyret som i dag utgjør 70 prosent av selskapets omsetning.

De siste 30 prosentene består av svitsje-utstyr for tele- og datakommunikasjon. Dette har ikke vært satsingsområde for Nokia i mer enn to år.

Annonse


Annonse


Annonse