Annonse


Strid om dansk telesalg

Skandinavias største telesalg kan være i faresonen. Ikke nok med at den danske finansministeren anklages for å gitt for dårlig og feilaktig informasjon om handelen.

Nå viser det seg også at den danske Folketingets revisorer vil se nærmere på saken.

Har kontroll
Spørsmålet som skal granskes nærmere er om staten har overkjørt mindre aksjeeiere ved å opptre ulovlig eller umoralsk ved sitt salg av aksjer i Tele Danmark.

I følge den danske børsens etiske regler skulle Ameritech ha gitt alle av Tele Danmarks aksjonærer samme tilbud da de gikk inn og kjøpte 34 prosent av aksjene og fikk en kontrollerende andel.

Annonse


Men kort tid i forveien ble det foretatt en lovendring, som fjernet tilsvarende budplikt overfor aksjonærer som satt i mindretall.

Høy pris
Det amerikanske telekonsernet Ameritech er aktive i Europa, og har blant annet en eierandel på litt under 20 prosent i norske NetCom.

Ameritech kjøpte i høst 34 prosent av aksjene i Tele Danmark til 30 prosent overkurs. Vilkårene førte til at Ameritech fikk en kontrollerende andel av Tele Danmark. Nå vil de mindre aksjonærene ha det samme tilbudet.

Annonse


Annonse


Annonse