deskill.

Annonse


IT-avhengige toppledere

deskill.Dette framgår av en undersøkelse utført av det internasjonale nyhetsbyrået Reuters. Nyhetsbyrået har stilt 1.000 internasjonale næringslivsledere nærgående spørsmål om datavanene deres. Resultatet er offentliggjort i rapporten “Klistret til skjermen: En granskning av informasjonsavhengighet verden rundt”.

Halvparten av de spurte tilstår at de føler “en sterk trang” til å innhente informasjon, 43 prosent klarer ikke å la være å lete fram informasjon selv når de er på ferie.

Avhengige
Nærmere halvparten av de spurte kjenner personer de mener fortjener betegnelsen avhengige, dersom informasjon hadde vært klassifisert som et rusmiddel.

54 prosent medgir at de føler seg “ruset” når de finner den informasjonen de søker. Samtidig sier tre av fire at datamaskiner, internett og informasjon er i ferd med å bli vanedannende.

Annonse


Internett vil føre til at enda flere blir besatt i jakten på mer informasjon, tror 72 prosent av de spurte..

Skepsis
Fire av fem sier at de føler seg drevet til å samle så mye informasjon som mulig for å holde tritt med kunder og konkurrenter. Halvparten medgir at de ikke klarer å forholde seg til den informasjonen de faktisk klarer å få fatt i.

Jakten etter informasjon har samtidig ført til økt skepsis mot teorien om at informasjon er alfa og omega for en god beslutning: Hele 55 prosent sier de er redde for å ta gale beslutninger, til tross for all den informasjonen de har til disposisjon.

Mer arbeid
Kostnadene ved informasjonsinnhentingen er større enn verdien av den informasjonen de klarer å hente inn, mener 60 prosent.

Nå frykter halvparten av de overarbeidede topplederne at de vil få enda lengre arbeidsdager, fordi de blir nødt til å gjennomgå all informasjonen som samles inn.

Engstelig for barna
Informasjonsavhengigheten rammer ikke bare næringslivslederne, i følge Reuters undersøkelse.

Halvparten av de spurte frykter at barna deres skal bli “informasjons-junkies”. Like mange sier at barna deres foretrekker datamaskinen framfor vennene sine.

Skolen bør gjøre mer for å forberede den oppvoksende slekt på informasjonsflommen, mener hele 86 prosent av deltakerne i undersøkelsen.

Mottiltak
Det er en hårfin grense mellom det å ha nok informasjon, og det å ha for mye, konstaterer den britiske psykologen Mark Griffiths i en kommentar til rapporten.

Verdens største informasjonsleverandør, Reuters, føler et særskilt ansvar for utviklingen:

– Vi i Reuters ønsker å advare skoler og bedrifter mot det økende problemet. Setter de i verk tiltak for å hjelpe ansatte og elever å mestre og prioritere informasjonen, kan vi unngå disse problemene, sier Michael Foster som leder Reuters informasjonstjeneste.