Valle

Annonse


Storting-ja til IT Fornebu

Valle– Det var kun Sosialistisk Venstreparti som stod for en slik utredning. Senterpartiet har tidligere lovt en konsekvensutredning om saken i forbindelse med IT-meldingen som Sponheim legger frem til våren, sier nestleder Ågot Valle i Stortingets familie-, administrasjons-, og kulturkomite, til Dagens Telecom.

Intern strid
– Jeg tror det er uenighet innad i Regjeringen om denne saken, og det er nok mange i Senterpartiet som har det vondt med seg selv etter at de måtte gjøre helomvending på dette, sier Valle.

Isolert sett var det innstillingen om statens salg av tomter på Fornebu som skulle opp til avstemning i Stortinget torsdag. Men flertallet i Stortingets administrasjonskomite støttet en merknad i innstillingen hvor de slutter seg til en utbygging av et kunnskaps og IT-senter på Fornebu.

Internasjonalt miljø viktig
SV har forståelsen for at det er viktig å etablere et nasjonalt IT-senter for å tiltrekke seg kompetanse fra internasjonale miljøer, men synes at rekkefølgen blir feil.

Annonse


– Det kan godt være at det er fornuftig med et nasjonalt senter, men vi må først styrke distriktene. IT er meget godt egnet til å skape arbeidsplasser i distriktene, og det må vi ivareta, sier Valle.

Gir seg ikke
– Både SV og sentrumspartiene arbeidet for å opprette studieplasser i distriktene. Da blir det feil når noen bare kan komme å si at de vil etablere det vi kaller et nytt privat miniuniversitet og dette blir godtatt uten at konsekvensene blir utredet, sier Valle.

Valle innser at de er slått i denne omgang, men vil gjøre det beste ut av situasjonen. Hun lover at SV skal mobilisere krefter på ny for å påvirke Storting og Regjering når IT-meldingen kommer tilbake til Sponheim og skal behandles på nytt til våren.

Annonse


Annonse


Annonse