Annonse


Mindre skatt for eksperter

Finansminister Thomas Östros foreslår at det innføres en ekspertskatt på 25 prosent. Hensikten er å kunne få utenlandske toppsjefer til Sverige. I tre år vil de slippe med 25 prosent skatt, skriver Aftonbladet. Men det er noe usikkert om forslaget kan få virkning allerede til neste år.

Skepsis i Brüssel
I Danmark og i Finland er tilsvarende lover allerede vedtatt, men EU er i mot forslaget. De frykter at slike lover skal brukes av medlemslandene for å trekke til seg bedrifter. Når den svenske regjering likevel innfører «ekspertskatten» er det i misnøye over at forhandlingene tar for lang tid i Brüssel.

Stille hos Ericsson
Fra konsernet Ericsson var det forsiktige kommentarer.

– Vi har ikke sett forslaget ennå. Før vi har gjort det vil vi ikke uttale oss, sier informasjonssjef Lars Stålberg.

Annonse