Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kabelmodem standardiseres

OSLO: Høyhastighets Internett via kabel blir stadig mer aktuelt både i USA og Norge. Torsdag ble de store kabelmodemprodusentene enige om å lage kompatible kabelmodem.

Cisco, 3Com, Bay Networks, NEC America og Toshiba Multimedia er blitt enige om å samarbeide og følge de retningslinjer som er trukket opp av MCNS (Multimedia Cable Network Systems). Dette er samarbeidsforumet for de store kabeloperatørene.

I løpet av 1988 vil kabelmodemprodusentene levere utstyr som er kompatibelt både for sluttbrukeren og Internett-tilbyderen.

Lettere å bytte
I dag tilbyr kabeloperatørene forskjellige slags kabelmodem. MCNS ønsker at kabelmodemene skal standardiseres og sertifiseres av forskningsinstituttet CableLabs. Derved kan forbrukerne lettere bytte kabelselskap og Internett-leverandør, og kabelmodemene kan selges i databutikker på samme måte som modem og ISDN-kort.

Negative forbrukere
Produsentene er blitt skremt av den manglende standardiseringen av 56 Kbps modem. Etter manges mening er dette årsaken til det sviktende modemsalget i USA i år. Forbrukerne har reagert negativt på inkompatible teknologier. Amerikanerne er dessuten motstandere av monopolisering (jfr. reaksjonene mot Microsofts forretningspraksis i den pågående rettsaken om Internet Explorer).

Cisco i nøkkelrolle
Cisco deltok i september også i et annet samarbeidsforum, der Cisco, Hayes, Intel, @Home, Siny, Samsung og andre ble enige om å produsere kompatible kommunikasjonsprodukter.

Ciscos engasjement i begge leire sikrer at standardiseringsarbeidet trekker i samme retning.