Annonse


Dette er IT Fornebu

Det er Telenor, Fred. Olsen og en rekke private investorer som gjennom Norsk Investorforum står bak ideen og har etablert IT Fornebu AS. Målet er at Fornebu skal være med å gjøre Norge til en ledende IT-nasjon.

Starter til høsten
Etter planen skal byggetrinn en settes i gang etter at siste fly forlater Fornebu i oktober til neste år. Investorene bak Fornebu-prosjektet håper å kunne tiltrekke seg høy internasjonal kompetanse.

Telenor har egne planer for å etablere seg på Fornebu, men IT-Fornebu og Norsk Investorforum håper også å kunne få inn sterke IT-bedrifter som Ericsson og Nera.

Klart år 2001
Det er meningen at IT Fornebu skal stå ferdig samtidig med at Telenors anlegg ferdigstilles i 2001. Det første byggetrinnet er kunnskapssenteret som er planlagt å stå ferdig i 1999. Det er den gamle terminalbygningen på Fornebu som er tenkt som senter for undervisning og forskning.

Annonse


I tillegg skal det opprettes en «kuvøse»-ordning hvor bedrifter i startfasen kan få hjelp til å utvikle og lykkes med sine ideer. I tillegg til IT-miljøet er det planlagt et komplett senter med blant annet boliger, restauranter og butikker. I følge Dagsavisen Arbeiderbladet skal første byggetrinn koste mellom syv og ni milliarder kroner.

Samarbeider
Rektorene ved Norges Teknisk-Vitenskapelig Univesitet (NTNU) i Trondheim og Universitetet i Oslo (UiO) har sagt at de stiller seg positive til et nasjonalt senter for IT-utdanning på Fornebu.

Motstandere
Motstandere mener at Fornebuprosjektet er en trussel for IT-satsingen i resten av landet, og at Distrikts-Norge står i fare for å miste eksisterende studieplasser og IT-kompetanse.

Senterpartiet har tidligere vært en motstander av prosjektet, men har snudd etter at de kom i regjeringsposisjon. SV tapte kampen om et krav om en utredning av konsekvensene for Distrikts-Norge, men vil fortsette å arbeide for sitt syn.

Annonse


Annonse


Annonse