Djupedal

Annonse


SV krever IT-utredning

DjupedalSV mener at planene om å etablere en privat utdanningsinstitusjon for IT-ingeniører på Fornebu er en alvorlig trussel mot de teknologiske miljøene ellers i landet.

Ikke flere ingeniører
En utdanningsinstitusjon på Fornebu vil ikke gi flere IT-ingeniører i Norge, men flere sentraliserte ingeniører, mener Djupedal.

– De eksisterende miljøene på steder som Narvik, Kongsberg og i Agder-fylkene vil får kjempeproblemer med å holde på sine folk med en slik satsing, sier Djupedal til Dagsavisen Arbeiderbladet torsdag.

Støvsuger
Professor Reidar Almås ved Senter for bygdeforskning støtter Djupedals synspunkter. Almås mener at IT Fornebu vil bli en støvsuger for IT-kompetanse, og at ingen av IT-miljøene i Norge vil motstå denne støvsuger-effekten.

Annonse


Begrunnelsen Almås gir er at det allerede i dag er vanskelig å holde på IT-kompetansen i miljøer utenfor Oslo, og at høye lønninger og økt etterspørsel vil trekke flere til Oslo-området.

Diskusjon
Dagens Telecom meldte tidligere at flertallet i Stortingets Familie-, administrasjons-, og kulturkommite er for en utbygging av kunnskapssenteret på Fornebu. Bare SV er mot forslaget.

Planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu diskuteres i Stortinget torsdag fordi Staten skal selge deler av eiendommene de eier på Fornebu.

Annonse