Trond Heggelund

Annonse


Norske Siemens økte 29,7 %

Trond HeggelundTorsdag morgen klokken 08.00 legger Siemens-konsernet med datter- og underselskaper fram sine endelige tall for regnskapsåret som ble avsluttet 30. september.

Foreløpige tall
Korrigert for ekstraordinære finansinntekter i fjor, hadde norske Siemens AS et årsresultat som er 29,7 prosent bedre enn fjorårets.

Omsetningen var på 3,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 5,2 prosent fra i fjor.

Sterk telekomvekst
Etter det Dagens Telecom erfarer er telekomdivisjonen, i lag med offshorevirksomheten til norske Siemens, den sterkeste årsaken til selskapets resultatvekst.

Annonse


Divisjon Telecom i norske Siemens hadde ved regnskapsårets avslutning drøye 14 prosent flere ansatte enn året før. Selskapet hadde totalt 2.876 ansatte ved utgangen av september, noe som er en økning på omlag seks prosent fra året før.

Bra også for konsernet i Norge
Norske Siemens har utvilsomt gjort det bra siste år, ikke minst på mannskapssida. Det er verd å merke seg at personellveksten kun har steget med to prosent i moderselskapet, det internasjonale Siemens AG. De har nå hele 386.000 ansatte.

Omsetningen til Siemens-konsernet i Norge var sist regnskapsår på drøye 4,3 milliarder kroner, noe som er en økning på 10,5 prosent fra i fjor.

Resultatforbedring på 37,5 %
Resultatet til Siemens-konsernet i Norge, før skatteposter, var på 110 millioner kroner.

Dette er er tall som er sammenliknet med fjorårets korrigerte resultat for ekstraordinære tilskudd til pensjonsordningen, og som regnskapsmessig utgjør en forbedring på hele 37,5 prosent.

Norge nest best
Det er dessuten verdt å merke seg at hele to tredjedeler av Siemens omsetning i Norge skjer som følge av verdiskapning i landet.

Internt i den internasjonale Siemens-orgnasisasjonen er det visst nok bare Portugal som ligger høyere på rankinglisten.

Eksport-nedgang
Til tross for en svært gledelig resultat- og omsetningsoppgang for norske Siemens, opplever selskapet en markant nedgang på eksportsiden.

Fjorårets eksport var etter det Dagens Telecom erfarer på omlag 500 millioner kroner. Dette er en nedgang på 100 millioner kroner i forhold til fjorårets tall.

.

Annonse


Annonse


Annonse