Annonse


Vil ha raskere liberalisering

Til glede for nye aktører i markedet, svarte hele 83 prosent at de kunne tenke seg å bytte teleoperatør.

For langsomt
Undersøkelsen er gjort blant 450 bedriftsledere i ti land, og de fleste uttrykker uro for at dereguleringstakten går for langsomt, og at dette kan hindre europeiske selskaper i deres konkurransemuligheter globalt, melder Dagens IT.

Etter EU-gjennomsnittet
Bedriftslederne mener også at deres eget land ligger etter EU-gjennomsnittet når det gjelder liberaliseringstakt. De er enige om at deres respektive lands regjeringer bør oppfordre til økt konkurranse mellom teleselskapene.

Annonse


Annonse


Annonse