VestAgder.gif

Annonse


Mobilnytt i Vest-Agder

VestAgder.gif– Skjæggedalstunnelen på E39 får nå bedre NMT-450 og GSM-forhold, opplyser dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Audnedal
Nagledal skisenter og hytteområdet i Hægebostad kommune får bedre GSM-forhold fra Telenor Mobil i vinter.

Farsund
Telenor Mobil gir nå bedre GSM-dekning til Vanse sentrum og langs RV 43 mellom Farsund og Borhaug.

Hægebostad
Telenor Mobil gir nå bedre GSM-forhold langs RV 43 fra Tingvatn til Kvås, samt hytteområdet ved Brydalskjølen.

Annonse


Kvinesdal
Kvinesdal sentrum får nå bedre GSM-forhold fra Telenor Mobil, dekningen er også utbedret langs E39 fra Øye til Sletta og langs RV 465 mot Storekvina

Kristiansand
NetCom har satt opp en GSM-basestasjon på Oksøya fyr som dekker Søgne og skjærgården, samt kyststripa fra Ålo til Langnes.

Telenor Mobils GSM-kunder har fått bedre dekning på Hamresanden og langs RV 41 mellom Timenes og Kjevik.

Lindesnes
GSM-dekningen fra Telenor Mobil er utbedret langs RV 460 fra Vigeland til Spilding.

Mandal
Telenor Mobil gir nå bedre GSM-forhold til Skjernøya, Tregde og langs fylkesvei 203 fra Skjernøya til Mandal.

Annonse