Annonse


Trafikk-info på nett

Ved hjelp av Internett kan publikum på egen hånd foreta reisevalg mellom stoppestedene. De ulike reisealternativene kommer fram med angivelse av tidspunkt for avgang og ankomst og samlet reisetid i minutter.

Den første versjonen inneholder data om hele Oslo Sporveiers rutenett i Oslo. Det vil si alle Oslo Sporveiers to-sifrede linjer og nattbussruter. Senere vil tilbudet bygges ut til også å omfatte samtlige av Stor Oslo Lokaltrafikks ruter i Oslo og Akershus og NSBs lokaltog.

Supplement til 177
I tillegg til ruteinformasjon omfatter tjenesten aktuell trafikkinformasjon og annet interessant for de kollektivreisende. Internettjenesten er gratis. Tjenesten lanseres i nært samarbeid med Scandinavia Online, og er utviklet av Neo Interaktiv.

Oslo og Akershus Trafikkservice AS, som blant annet administrerer Trafikanten, har prosjektlederansvaret for tjenesten. Internett-utgaven blir et supplement til Trafikantens informasjonstelefon 177.

Trafikanten finner du på http://www.sol.no/trafikanten /

Annonse


Annonse


Annonse