Birkeland, Asbjørn ny

Annonse


Nera utforderer Bill Gates

Birkeland, Asbjørn nyNeras oppgave i det nye selskapet vil bli industriell utvikling.

Det er rimelig å tro at det norske selskapet vil få som hovedoppgave å utvikle en nye generasjon satellitt-telefoner, sannsynligvis en håndholdt satellitt-telefon som kan konkurrere med dagens mobiltelefoner i størrelse.

EAST
East (Euro African Satelite Telecommunication) har som målsetting å utvikle et geostasjonært kommunikasjonssatellittsystem for Europa, Afria og Midtøsten. Selskapet tar sikte på å levere topp moderne tjenester og utstyr innen mobiltelefoni, fast telefoni og datatjenester til konkurransedyktige priser.

Foruten Nera, står Matra Marconi Space; Europas ledende satellittfabrikk, Matra Heutes Technologies og det kypriotiske televerket CYTA bak East. Det nye selskapet vil få hovedkontor i England.

Annonse


Utfordrer Gates
Det har lenge vært spekulert på hvordan dagens satellittleverandører vil møte utfordringen fra de nye lavbanesattelittsystemene Global Star, Iridium og Teledesic til Bill Gates.

Lanseringen av East bekrefter at de tunge aktørene i telekommunikasjonsbransjen ikke lar seg diktere i valget av teknologiske løsninger. De ser regionale satellittsystemer basert på velkjent geostasjonær teknologi som et alternativ til den nye lavbaneteknologien.

Annonse


Annonse


Annonse