Internet Norge

Annonse


Internet Norge slått konkurs

Internet NorgeDet skulle altså bli ubetalte skatter og avgifter som tok knekken på Internet Norge.

Underbalanse
– Jeg antar at underbalansen ligger på knappe to millioner kroner, sier bobestyrer Ole Dalan i advokatfirmaet Dege & Co til Dagens Telecom.

Advokat Ole Dalan understreker at han uttaler seg på bakgrunn av foreløpige opplysninger. Skiftesamling finner sted førstkommende torsdag.

HP største kreditor
I tillegg til kravet fra kemneren, foreligger lønnskrav fra de ansatte. Største kreditor er Hewlett-Packard, selv om utstyret som var leaset fra HP er tilbakelevert.

Annonse


Boets øvrige aktiva består av datautstyr, en fordring mot Telia med bakgrunn i en tidligere avtale om overtakelse av kundebasen, og aktiva i form av selskapsnavnet og domenenavnet.

100 000 kr for navnet?
Jeg er kjent med stridighetene rundt Internet Norges selskapsnavn og domenenavn. Men dersom selskapsnavnet Internet AS og domenenavnet www.internet.no er legalt og tillates solgt, vil jeg ikke bli forbauset hvis noen betaler 100.000 kroner, sier advokat Ole Dalan.

Det foreligger ikke mistanker om ”stygge ting” i selskapet.

Omstridt selskapsnavn
Jan Midtskogen, grunnlegger og styreformann i Internet Norge, fikk enerett til et meget attraktivt navn da han kjøpte firmaet Internet AS for 20.000 kr i 1995. Året etter forbød Nærings- og Energidepartementet firmanavnet Internet Norge AS.

I juni 1997 greide Jan Midtskogen likevel å registrere navnet hos Brønnøysund-registrene. I høst skiftet selskapet navn til Internet Norge.

Stridigheter med Telia
Internet Norge har lenge vært involvert i uløste stridigheter med Telia Internett. Mot å overta kundene, inngikk Telia i sommer en gjeldssaneringsavtale med Internet Norge. Før blekket var tørt, begynte partene å slåss om innholdet av avtalen.

I august kuttet Telia linjene, og Powertech overtok. I høst solgte Internet Norge sine 2.500 privatkunder til Telenor Nextel.

Belastet selskapsnavn
Kunder hos ”Norges triveligste Internett-tilbyder” har opplevd mye turbulens som resultat av de økonomiske problemene og konflikten med Telia. Kunder som har gått over til Telia Internett får fortsatt betalingskrav fra Internet Norge, og nektes fremsending av e-post.

For disse kundene er domenenavnet www.internet.no og selskapsnavnet Internet Norge knapt verdt fem flate øre!

Annonse


Annonse


Annonse