Herbern, Stig ny1

Annonse


Herbern til Telenor Privat

Herbern, Stig ny1Telenor opplyser at årsaken er organisasjonsmessig tilpasning til den teknologiske og markedsmessige utviklingen innen fast og mobil telefoni.

Skillet blir borte
Skillet mellom faste og mobile teletjenester blir etterhvert borte både teknologisk og pris- og markedsmessig.

Derfor har Telenor Privat og Telenor Mobil siden i vår sett nærmere på hvordan de to selskapene skal møte denne utviklingen.

Felles ledelse
Tirsdag 9. desember kom den overraskende løsningen: Selskapene vil få en felles ledelse, men fortsetter som separate aksjeselskaper. Stig M. Herbern, som nå leder Telenor Mobil, overtar fra nyttår som leder av begge selskapene.

Annonse


– Etterhvert som skillet mellom faste og mobile tjenester blir mindre, er det naturlig at tilnærmingen til massemarkedet samordnes. Utfra dette fant vi det riktig å la de to selskapene få en felles ledelse, sier adm. direktør Stig M. Herbern i en kommentar.

Gustavsen forfremmes til siden
Nåværende leder av Telenor Privat, Stein Gustavsen, går inn som direktør i Telenor AS med prosjekt- og styringsoppgaver knyttet til Telenors integrerte verdikjede på tvers av forretningsområdene i det norske markedet.

I Telenor siden 1993
Stig Magnus Herbern (40) overtok ledelsen av Telenor Mobil i 1996.

Før det var han adm. direktør i Telenor Media fra 1993 og har blant annet vært rektor og øverste leder av Oslo Handelshøyskole, salgs- og markedsdirektør ved Nora Mineralvann, adm. direktør for Coca Cola i Sverige og marketingsjef for Coca Cola Norge.