Annonse


Moms på teletjenester

Import av teletjenester har til nå ikke vært avgiftsbelagt. Finansdepartementet mener dette svekker de norske teleselskapenes konkurranseevne.

Nytt lovforslag
Regjeringen ønsker derfor å avgiftsbelegge denne type tjenester. Hvis lovforslaget går igjennom vil Finansdepartementet i første omgang etablere avgiftsplikt på innføring av tjenestene.

Dagens regelverk
Finansdepartementet mener dagens regelverk fører til at norske teleleverandører kommer dårligere ut sammenlignet med utenlandske konkurrenter.

Gjeldene regelverk vil også kunne føre til at staten går glipp av inntekter fordi forbrukere vil velge utenlandske leverandører, melder Finansdepartementet.

Annonse


Annonse


Annonse